zomer notariaat

Aanvaarding erfenis door etentje

Als je een erfenis krijgt zijn er verschillende manieren om daarmee om te gaan: zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Zuiver aanvaarden houdt in dat je de erfenis inclusief alle schulden aanvaardt. Verwerpen betekent dat je de erfenis weigert. Beneficiair aanvaarden houdt in dat de erfenis wel wordt aanvaardt, maar dat je niet uit eigen zak bijpast als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen in de erfenis zijn. Als je een nalatenschap eenmaal zuiver hebt aanvaard kun je niet meer verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Onlangs deed de rechter een uitspraak  waarbij de volgende vraag centraal stond: mag er gedineerd worden op kosten van een erfenis om deze vervolgens alsnog beneficiair te aanvaarden?

Het ging in dit geval om twee erfgenamen die na het regelen van de uitvaart uit eten zijn gegaan. De kosten zijn betaald met de bankpas van de overledene. De erfenis werd later beneficiair aanvaard. Een schuldeiser heeft de twee erfgenamen vervolgens aangesproken. Door de rekening van het diner uit de erfenis te voldoen hadden ze volgens de schuldeiser zuiver aanvaard.

De rechter kwam tot een oordeel door te bekijken of de erfgenamen over de erfenis hadden “beschikt”. Het beschikken over een erfenis heeft tot gevolg dat deze zuiver wordt aanvaard.

De rechter oordeelde dat de erfgenamen de erfenis zuiver hadden aanvaard door het etentje te betalen met de bankpas van de overledene. Ze hebben ‘vermogen’ gebruikt om een etentje te betalen. Ze hebben daarmee over het vermogen beschikt als zijnde ‘heer en meester’, met als gevolg dat de erfenis, wellicht onbedoeld, zuiver was aanvaard.

De erfgenamen gingen vervolgens in hoger beroep. In hoger beroep oordeelde de rechter anders. De rechter besloot dat de erfenis niet zuiver was aanvaard, aangezien het ging om een sobere maaltijd, de erfgenamen ver weg woonden en er ook geen mogelijkheid was bijvoorbeeld in het huis van de overledene de maaltijd te gebruiken.

Uit dit verhaal blijkt dat het soms heel lastig is om af te wegen welke handelingen wel en welke niet verstandig zijn nadat iemand is overleden.

Het is in ieder geval aan te raden om voorzichtig te zijn als je niet zeker weet of de erfenis die je krijgt een positief saldo heeft.