ambtsgeheim

Vandaag wil ik het met u hebben over het ambtsgeheim van de notaris. De notaris mag, net als bijvoorbeeld een dokter, niets vertellen over zijn cliënten en de zaken die zich op het kantoor afspelen.Natuurlijk wilt u ook niet dat uw buurman bij de notaris inzage krijgt in uw testament of uw hypotheekakte. U wilt dat deze zaken vertrouwelijk blijven, en terecht. Soms geeft het ambtsgeheim echter ook aanleiding tot onbegrip.
Zo worden we bijvoorbeeld met enige regelmaat gebeld door een kind van een cliënt, die zegt namens vader of moeder bellen om te vragen diens testament in ons archief is aangezien vader of moeder het afschrift niet meer kan vinden. Wij kunnen natuurlijk niet met de betreffende zoon of dochter over het testament van de ouders praten. Nog daargelaten dat we aan de andere kant van de lijn niet kunnen zien of degene die belt is wij hij zegt dat hij is. Gelukkig hebben de meeste mensen die voor een ander bellen goede intenties maar dat betekent nog steeds niet dat we informatie kunnen geven. Meestal kunnen we wel uitleggen hoe het werkt en snapt degene die belt het ook wel.Het ambtsgeheim is ook de reden dat de notaris u vraagt zich te legitimeren als u stukken aan de balie komt ophalen. We willen zeker weten dat de stukken aan persoon worden meegegeven die daarop recht heeft.