Boeren kritisch over natuurorganisaties

Boeren kritisch over natuurorganisaties

Agrio hield een enquête onder boeren om te vragen hoe zij denken over agrarisch natuurbeheer. Daarbij was Agrio vooral geïnteresseerd in het standpunt van de grote stillere middengroep onder de boeren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een meerderheid van de boeren natuurorganisaties matige tot slechte natuurbeheerders vindt, zij krijgen van de boeren een onvoldoende (5,4). Boeren geven wel aan zelf meer aan agrarisch natuurbeheer te willen doen, mits daar een passende vergoeding tegenover staat. Daarnaast geeft ongeveer 13% van de boeren aan bereid te zijn een deel van hun grond om te zetten in natuur tegen een afwaardeervergoeding en als er een beheercontract van minimaal 15 jaar kan worden gesloten.

Uit het artikel blijkt ook dat het beleid van de provincies is om via gebiedsgerichte aanpak processen op gang te brengen. Deze gebiedsgerichte aanpak kan nog wel eens de oplossing zijn voor o.a. ook het stikstofprobleem. Laat boeren zelf praten over de indeling van hun gebied en laat boeren zelf zorgen voor de natuur in hun gebied. Dat kan nog wel eens heel goed uitpakken.

(Dit stuk is geschreven door onze notaris voor de agri-notaris.nl)