Familie

zomer notariaat

Saai

Saai

Soms vragen mensen aan mij waarom ik heb gekozen voor zo’n saai beroep. Ik probeer dan uit te leggen dat ik juist een heel afwisselend beroep heb. Cliënten zien de notaris vaak alleen bij het ondertekenen van een akte, bijvoorbeeld bij de overdracht van een huis. Dit is een vrij formele aangelegenheid die door veel cliënten wordt ervaren als een iets waar je even door heen moet om de sleutel van je nieuwe huis in ontvangst te kunnen nemen. Wat je dan ziet als cliënt is slechts een klein stukje van datgene waar een notaris zich mee bezig houdt. Aan de overdracht van de sleutel is een heel proces vooraf gegaan dat vaak onzichtbaar blijft.

Maar behalve de overdracht van huizen spelen zich op ons kantoor ook veel andere zaken af. Natuurlijk is de notaris gebonden aan een strenge geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor alle medewerkers van de notaris. Het is daarom niet altijd zo eenvoudig uit te leggen wat je allemaal doet en hoe spannend of heftig dat soms is. Toch vertel ik u graag meer over mijn dagelijkse bezigheden.

Mijn collega en ik treden bijvoorbeeld vaak op als executeurs in nalatenschappen. Dat houdt in dat je alles regelt als iemand is overleden. Het komt daarbij voor dat we worden gebeld door het ziekenhuis vlak nadat iemand is overleden. Er moet dan een uitvaart worden geregeld, erfgenamen worden opgespoord en er moet worden bezien of iemand genoeg geld heeft om een uitvaart te betalen. Soms betekent dat dat je naar de woning van de overledene moet gaan om daar te zoeken naar administratie en waardevolle zaken die zolang veilig moeten worden opgeborgen. U kunt zich voorstellen dat we dan de meest uiteenlopende zaken aantreffen.

Als executeur ben je verantwoordelijk voor de uitvaart en daarom regelen we in sommige gevallen zelf de uitvaart voor een overleden cliënt. Als de uitvaart achter de rug is komt de zakelijke afhandeling van de erfenis. Daarbij moet u denken aan het beheren en verkopen van een huis, zorgen voor de ontruiming daarvan, inboedel en geld verdelen, een goed tehuis zoeken voor huisdieren, auto’s of aandelen verkopen of bekijken hoe een bedrijf draaiende kan worden gehouden.

Kortom: saai kun je ons beroep niet noemen. Graag vertel ik u in de volgende columns meer over ons ons bijzondere beroep.

zomer notariaat

Voogdijbenoeming

Voogdijbenoeming

Wie zorgt er voor uw kinderen als er met u iets gebeurt?

Stel, het ergste gebeurt en beide ouders van een gezin komen te overlijden. Als er door de ouders zelf geen voogd is aangewezen, dan bepaalt de rechtbank wat er met de kinderen gebeurt. Is door de ouders het voogdijschap wél vastgelegd, dan wordt de toekomst van de kinderen geregeld zoals de ouders dat wensten. De rol van de rechter is dan eigenlijk uitgespeeld.

Wat gebeurt er precies als er geen voogd is aangewezen? In de wet staat: “De rechtbank benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder ouderlijk gezag staan en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien.” In de praktijk wordt door de rechter vaak een familielid tot voogd benoemd. Als de familie er niet uit komt of als er is geen familie meer is, dan wordt een voogdijinstelling, zoals Bureau Jeugdzorg, aangewezen. Soms wordt daarvoor de Raad voor de Kinderbescherming om advies gevraagd. Kinderen vanaf 12 jaar worden door de rechter “gehoord”. Dat betekent dat zij bij de rechter mogen vertellen wat zij er van vinden. De rechter blijft echter degene die beslist over de benoeming van de voogd en hij of zij bepaalt zelf hoe zwaar de mening van kind meeweegt bij die beslissing.

Dit hoeft niet zo te gaan als u de voogdij zelf regelt. Ouders kunnen in een testament of in een notariële akte één of meerdere voogden aanwijzen, voor het geval dat zij komen te overlijden. Een voogd moet meerderjarig zijn, mag niet onder curatele staan en mag niet lijden aan een geestelijke stoornis.

De voogdij begint echter niet voordat de voogd zich bereid heeft verklaard de voogdij op zich te nemen. Dit bereid verklaren gebeurt door het tekenen van een akte op de griffie van de rechtbank. Een voogd is niet verplicht de voogdij te aanvaarden. Als deze dat niet doet, zoekt de rechter alsnog een ander geschikt persoon of een voogdijinstelling.

Een testament of een notariële akte tot voogdijbenoeming zorgt ervoor dat de toekomst van uw kind geregeld wordt zoals u dat voor ogen heeft. Het is wel belangrijk als u een voogd heeft benoemd, regelmatig na te gaan of de aangewezen voogd nog wel bereid of geschikt is om ook daadwerkelijk voogd te worden.

Mocht u meer informatie willen over hoe u het goed kunt regelen voor uw kinderen, neem dan contact op met uw notaris.

 

zomer notariaat

Financieel misbruik ouderen

Mijn aandacht werd getrokken door een artikel in De Telegraaf waarin werd vermeld dat een kleindochter was veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar omdat zij van de bankrekening van haar opa een bedrag van € 130.000,00 had verduisterd. Een schokkend bericht, dus toch maar even de uitspraak erbij gezocht op www.rechtspraak.nl.
Ook al komen wij op kantoor soms schrijnende situaties tegen van mensen die door familie of bekenden financieel zijn uitgekleed, dergelijke berichten blijven je verbijsteren. Vaak wordt het misbruik gepleegd door personen die dichtbij en dierbaar zijn. Behalve het financiële verlies is de beschaming van het vertrouwen en het idee te zijn benadeeld door een iemand die je vertrouwde minstens zo pijnlijk. Niet voor niets is de overheid een voorlichtingscampagne gestart om mensen bewust te maken van (financieel) misbruik van ouderen. Iedereen heeft de tv-spotjes denk ik wel gezien.
De laatste jaren maken veel mensen een levenstestament. Een levenstestament is een document dat je bij de notaris opstelt. Je legt dan vast wie de zaken regelt voor het geval je als gevolg van ziekte of ouderdom je zaken niet meer zelf kunt regelen. Daarbij geef je een volmacht aan degene die je je zaken toevertrouwt in zo’n situatie. De gevolmachtigde kan dan alle zaken voor je regelen en beslissen waarvoor je een volmacht hebt verleend. Dit kunnen bankzaken of andere lopende zaken zijn. Je kunt echter ook bepalen wie bijvoorbeeld het huis mag verkopen, welke zorg je zou wensen en wensen over je medische behandeling kenbaar maken. Een prima mogelijkheid dus om zelf de touwtjes in handen te houden.
De kleindochter die deze week veroordeeld is had echter ook een volmacht van opa. Met deze volmacht kon zij beschikken over zijn bankrekeningen. Zij heeft de volmacht misbruikt door van opa’s rekening grote bedragen naar zichzelf over te boeken. De bank kan natuurlijk niet controleren of opa zelf toestemming had gegeven voor al deze overboekingen. Helemaal lastig wordt het als er wordt gebankierd via internet. Dan is het voor de bank helemaal niet meer te controleren wie er achter de computer zit.
Als u dat wenst is het mogelijk een toezichthouder aan te stellen die controle uitoefent op het handelen van de gevolmachtigde. Dit zou bijvoorbeeld een accountant of een notaris kunnen zijn.
Het is aller belangrijkst is en blijft echter dat je alleen een volmacht geeft aan iemand die je volledig vertrouwt.