huis

zomer notariaat

Overbruggingshypotheek

Als je een huis koopt vindt de overdracht van de sleutels plaats bij de notaris. De notaris leest de akte voor, iedereen zet de handtekening en klaar is kees. Jammer dat dit zoveel tijd en geld kost hoor ik  mensen vaak denken. “De bouwploeg staat al voor de deur en nu zit ik hier op m’n sleutels te wachten”.

Wat de meeste mensen niet weten is dat er een heel proces vooraf gaat aan de overdracht. De notaris zorgt er voor dat je eigenaar wordt van je nieuwe huis. Dat klinkt eenvoudiger dan dat het is. De notaris onderzoekt bijvoorbeeld of de verkoper wel eigenaar is van het huis. Iets wat je niet hebt, kun je immers ook niet overdragen. Ook regelt de notaris dat de hypotheek van de verkoper wordt afgelost, zodat de nieuwe eigenaar het huis niet met andermans  hypotheek er op krijgt. Dit punt leverde laatst bij ons een complicatie op. De verkoper had bij de aankoop van zijn nieuwe huis een overbruggingslening aangevraagd. Zijn bank wilde daarom niet alleen een hypotheek op zijn nieuwe huis maar ook op zijn oude huis. De overdracht van het nieuwe huis had enige tijd geleden plaatsgevonden bij een collega-notaris.

Op de dag van de overdracht doe je alle checks nog een keer: je kijkt of de verkoper nog steeds eigenaar is, of hij niet failliet is verklaard, onder curatele is gesteld of inmiddels is overleden of gescheiden. Daarnaast controleer je of het huis niet in beslag genomen is en of er geen extra hypotheken bij gekomen zijn. Dit bleek echter wel het geval. Er was een extra hypotheek gevestigd in verband met de overbrugginslening. Die moest er natuurlijk af. Dat kan echter niet zomaar, daarvoor moet de bank toestemming geven en de verkoper moet zijn overbruggingslening aflossen. Normaal gesproken heeft de bank voor zo’n proces twee weken nodig. Het was nu 09.00 uur ’s-ochtends en de akten moesten over een uur worden ondertekend. Er was dus duidelijk een probleem. Ik belde eerst de verkoper. Hij was helemaal vergeten ons te informeren over de overbruggingshypotheek. Toen belde ik de koper, die werd er ook niet blij van. Tenslotte belde ik de makelaar. Ondertussen was  mijn medewerkster al druk aan het bellen met de bank. Gelukkig kon deze bank snel handelen stuurden ze mij de papieren binnen een paar uur toe. Gelukkig kon de overdracht, iets later dan gepland, toch nog doorgaan

zomer notariaat

Saai

Saai

Soms vragen mensen aan mij waarom ik heb gekozen voor zo’n saai beroep. Ik probeer dan uit te leggen dat ik juist een heel afwisselend beroep heb. Cliënten zien de notaris vaak alleen bij het ondertekenen van een akte, bijvoorbeeld bij de overdracht van een huis. Dit is een vrij formele aangelegenheid die door veel cliënten wordt ervaren als een iets waar je even door heen moet om de sleutel van je nieuwe huis in ontvangst te kunnen nemen. Wat je dan ziet als cliënt is slechts een klein stukje van datgene waar een notaris zich mee bezig houdt. Aan de overdracht van de sleutel is een heel proces vooraf gegaan dat vaak onzichtbaar blijft.

Maar behalve de overdracht van huizen spelen zich op ons kantoor ook veel andere zaken af. Natuurlijk is de notaris gebonden aan een strenge geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor alle medewerkers van de notaris. Het is daarom niet altijd zo eenvoudig uit te leggen wat je allemaal doet en hoe spannend of heftig dat soms is. Toch vertel ik u graag meer over mijn dagelijkse bezigheden.

Mijn collega en ik treden bijvoorbeeld vaak op als executeurs in nalatenschappen. Dat houdt in dat je alles regelt als iemand is overleden. Het komt daarbij voor dat we worden gebeld door het ziekenhuis vlak nadat iemand is overleden. Er moet dan een uitvaart worden geregeld, erfgenamen worden opgespoord en er moet worden bezien of iemand genoeg geld heeft om een uitvaart te betalen. Soms betekent dat dat je naar de woning van de overledene moet gaan om daar te zoeken naar administratie en waardevolle zaken die zolang veilig moeten worden opgeborgen. U kunt zich voorstellen dat we dan de meest uiteenlopende zaken aantreffen.

Als executeur ben je verantwoordelijk voor de uitvaart en daarom regelen we in sommige gevallen zelf de uitvaart voor een overleden cliënt. Als de uitvaart achter de rug is komt de zakelijke afhandeling van de erfenis. Daarbij moet u denken aan het beheren en verkopen van een huis, zorgen voor de ontruiming daarvan, inboedel en geld verdelen, een goed tehuis zoeken voor huisdieren, auto’s of aandelen verkopen of bekijken hoe een bedrijf draaiende kan worden gehouden.

Kortom: saai kun je ons beroep niet noemen. Graag vertel ik u in de volgende columns meer over ons ons bijzondere beroep.

zomer notariaat

familiehypotheek

Je ziet het steeds vaker, ouders die aan hun kinderen een lening verstrekken voor de aankoop van een huis. Spaargeld levert op dit moment bij de bank bijna geen rente op. Daarom zoeken veel mensen naar een andere manier om rendement op hun vermogen te krijgen. Het verstrekken van een geldlening aan een kind kan voor zowel ouders als kinderen voordelen hebben. Het werkt zo:

Als ouders hun spaargeld niet bij de bank beleggen maar in de woning van hun kind zal het kind aan de ouders rente moeten betalen. Deze rente moet vergelijkbaar zijn met de hypotheekrente die het kind anders aan de bank had moeten betalen. Omdat de rente die op een hypotheek moet worden betaald hoger is dan de rente die de bank op spaargeld betaalt, levert dit voor de ouders een beter rendement op. Voor het kind kan het prettig zijn niet bij een bank te hoeven aankloppen voor een hypotheek.

Als wordt voldaan aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt kan het kind de rente die het aan de ouders betaalt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het maakt wat dat betreft weinig verschil of het geld geleend wordt van de ouders of van de bank.

Om te zorgen dat ouders hun spaargeld niet kwijtraken als er financiële problemen ontstaan bij het kind kunnen zij een onderpand vragen voor het geleende geld. In dat geval wordt er een hypotheek gevestigd op de woning van het kind. Als het kind de woning verkoopt, of vervelender, moet verkopen, hebben de ouders het recht als eerste hun spaargeld terug te ontvangen uit de verkoopopbrengst.

In sommige gevallen schenken de ouders aan het kind ieder jaar het bedrag dat is vrijgesteld van schenkbelasting. In 2017 is dit bedrag € 5.320,–. Het is aan te raden dit bedrag niet te verrekenen met de door het kind te betalen rente en aflossing, aangezien anders het recht op hypotheekrenteaftrek voor het kind kan vervallen.

Als je een familiehypotheek afsluit is het verstandig goede afspraken te maken. Dit is vooral belangrijk als het allemaal anders loopt dan je had gewenst. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren als de ouders overlijden? Of als het kind overlijdt? Hoe zit het in het geval van scheiding en hoe regel je de zaken met de andere kinderen? Kortom: een familiehypotheek kan een “win-win” situatie opleveren maar het is verstandig daarbij niet over één nacht ijs te gaan.

 

Janien Zomer

Notaris te Hengelo