Ondernemen

Als ondernemer bent u druk met ondernemen. Wij begrijpen dat. Vandaar dat wij u zorgen uit handen nemen. Wij begeleiden u met de juridische zaken die het ondernemen met zich meebrengt. Daarnaast blijven wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Onderwerpen op deze pagina
  • Starters
  • Agrarisch specialist
  • Familie & bedrijf
  • Levenstestament
zomer notaris hengelo

Starters

Onze informele en persoonlijke aanpak past bij startende ondernemers. Wij houden van een proactieve samenwerking. De ervaring die wij hebben in het midden- en kleinbedrijf, zetten wij in om uw onderneming vorm te geven. Wij begeleiden u met het zakelijke deel van het ondernemerschap en kijken ook naar de privéomstandigheden.


Agrarisch specialist

Wij hebben veel ervaring met agrarisch recht. Hierdoor kunnen wij u professioneel begeleiden met de juridische kant van uw bedrijf. Maar, wij kijken verder dan alleen dat. De familiezaken en het onroerend goed maken onderdeel uit van onze totale aanpak.

Familie & bedrijf

Op het snijvlak tussen familie en bedrijf kunnen wij op professionele wijze met alle betrokkenen komen tot duurzame beslissingen. Beslissingen die voor nu en in de toekomst voor rust zorgen. Het opstellen van een convenant kan onderdeel uitmaken van de oplossing. Hierin kan vastgelegd worden hoe er wordt omgegaan met de opvolging, met huwelijken in de familie en met het overhevelen van kapitaal naar een volgende generatie.

Levenstestament

Met een levenstestament kunt u zaken regelen die gelden tijdens uw leven. Bijvoorbeeld als u in coma raakt na een ongeluk. U machtigt dan personen die voor u beslissingen nemen, omdat u dan zelf niet meer in staat bent om dat te doen. Beslissingen die met de onderneming of met uw privéleven te maken hebben. Een gevolmachtigde kan dan in uw naam zorgen dat de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf doorgaan.

Duits-Nederlandse betrekkingen

Wij werken in de grensstreek. Het komt daarom vaker voor dat er grensoverschrijdende zaken geregeld moeten worden. Hierdoor kan de juridische kant extra complex zijn. Wij hebben ervaring met dit soort projecten en kunnen u daarmee goed begeleiden. Een belangrijk startpunt daarbij is goede samenwerking met Duitse notarissen en advocaten. Wij onderhouden goede relaties met enkele betrouwbare kantoren in Duitsland. Door deze samenwerking kunnen wij snel en betrouwbaar alle Duits-Nederlandse zaken regelen.