Puinhoop

Een tijd geleden behandelden wij op kantoor de nalatenschap van een oude mevrouw. Ze had geen man of kinderen en had in haar testament de notaris tot executeur benoemd. Dit testament was gemaakt door mijn voorganger en ik kende deze mevrouw niet persoonlijk. Het telefoontje van haar overlijden kwam vanuit het ziekenhuis, waar ze aan de verpleegkundige had verteld dat de notaris moest worden gebeld als ze zou overlijden. In het ziekenhuis haalde ik vervolgens de spulletjes op die mevrouw bij zich had, waaronder de sleutels van haar huis. Zoals altijd ben ik naar het huis gegaan om te bekijken of daar direct maatregelen moesten worden genomen en om te kijken of ik in de administratie gegevens of wensen met betrekking tot de uitvaart kon vinden.

Bij het huis aangekomen bleek dat het openen van de voordeur niet eenvoudig was. Een enorme hoop kranten en post lag achter de deur en daardoor moest ik flink duwen om binnen te komen. Eenmaal binnen was de verbazing groot: de hele kamer en de keuken lagen vol met spullen, wel tot kniehoogte. Ik baande mij een weg naar de keuken en trof in de keuken een volle koelkast aan, een schaal met sinaasappels en een bak met aardappels waarvan de houdbaarheid al lang verstreken was. Het zoeken naar administratie bleek een lastige klus omdat overal zakken met ongeopende enveloppen lagen, soms van jaren oud. Je moest bijna graven in de spullen op zoek naar bruikbare informatie.

Je vraagt je af op welke manier deze mevrouw heeft geleefd. Verzorging of hulp in huis heeft ze blijkbaar niet of nauwelijks gehad. Het leek erop dat ze haar laatste dagen alleen in huis sleet tussen alle spullen waarvan ze geen afscheid kon nemen.

Uiteindelijk bleek dat ze beschikte over een behoorlijk bedrag op haar bankrekening. Dat bedrag liet ze na aan een goed doel. Het was dus niet uit financiële nood dat deze mevrouw leefde zoals ze deed. Was het haar eigen keuze? Of was er gewoon niemand die wist van haar bestaan? Of had ze met iedereen ruzie gemaakt? Dit zijn vragen die niet meer beantwoord zullen worden.

Het huis is door een ontruimingsbedrijf helemaal leeg gemaakt. Dit was voor hen nog een flinke klus. Omdat mevrouw zelf in haar testament had vastgelegd wie haar erfgenaam was kon de erfenis daarna eenvoudig worden afgehandeld door het geld dat overbleef aan het goede doel over te maken.

 

Mr. Janien Zomer

Notaris in Hengelo