Testament

Het blijft voor veel mensen lastig, nadenken over wat er na je dood moet gebeuren. Ik spreek uit ervaring. Ik heb ooit eens mijn eigen testament voorbereid. Ik zat achter mijn computer en was aan het typen: “voor het geval ik de langstlevende mocht zijn van mijn echtgenoot en mij of als wij tegelijk mochten komen te overlijden benoem ik tot voogd over mijn minderjarige kinderen….”. Ik zag het al voor me, mij twee kleine kindjes helemaal alleen zonder ouders. Ik vond het vreselijk. Toen het testament een keer moest worden bijgesteld heb ik een collega gevraagd het voor me te doen. Toch was het goed om te ervaren hoe het voor u moet zijn als u bij mij op kantoor bent en we het hebben over uw testament. En omdat het dan niet mijn eigen situatie betreft kan ik er heel goed op een zakelijke en technische manier naar kijken.

Als u niet zelf bepaalt wie uw erfgenamen zijn, dan doet de wet dat voor u. Als u bent getrouwd en u heeft kinderen dan regelt de wet dat de hele erfenis in eerste instantie bij de langstlevende blijft. Kinderen worden niet onterfd maar houden hun erfdeel van de langstlevende tegoed. Als beide ouders zijn overleden moeten de kinderen verdelen wat er dan nog overgebleven is. Let op: deze hoofdregel geldt alleen voor mensen die getrouwd zijn of bij de gemeente een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Als u ongehuwd samenwoont geldt de wettelijke langstlevendenregeling niet, zelfs niet als u een samenlevingscontract heeft. Woont u ongehuwd samen en heeft u kinderen, dan zijn uw kinderen uw enig erfgenamen. Uw partner erft niets.
Bent u alleenstaand en heeft u kinderen, dan erven uw kinderen uw hele bezit. Heeft u geen kinderen dan gaat uw erfenis naar uw ouders, broers en zussen.

Als u wilt afwijken van de wettelijke regels dan maakt u een testament. Wilt u bijvoorbeeld aan iemand iets speciaals nalaten, wilt u iemand uitsluiten of iets nalaten aan een goed doel, bespreek het dan met uw notaris. Hetzelfde geldt wanneer u iemand wilt aanstellen die uw erfenis regelt nadat u bent overleden. Het maken van een testament is altijd maatwerk en er is een heleboel mogelijk om het zo te maken dat het bij u past. Zo kunt u er gerust op zijn dat ook na uw overlijden uw zaken goed geregeld zijn.

Janien Zomer
notaris te Hengelo (O)