Tienduizenden Nederlanders slachtoffer van dubieuze grondhandel

Grondhandel

RTL Nieuws bericht over de schaduwkant van de handel in kleine stukjes landbouwgrond. Dit werkt als volgt: de grondhandelaar koopt een perceel landbouwgrond, laat dit splitsten in kleine kavels en biedt deze vervolgens te koop aan. Daarbij wordt bij potentiele kopers de indruk gewekt dat de kavels op termijn geschikt zullen zijn voor bebouwing. De kopers betalen een prijs die veel hoger ligt dan de prijs voor gewone landbouwgrond. Na de aankoop blijkt dat het gaat om een gewoon perceel landbouwgrond en niet meer dan dat. Veel kopers zijn hierdoor gedupeerd.

Als koper moet je een weloverwogen besluit kunnen nemen over het wel of niet aankopen van de grond op basis van de juiste informatie. De agri-notaris is onafhankelijk en onpartijdig en is verplicht alle partijen voor te lichten over de gevolgen van de transactie. Als er sprake is van bijzondere risico’s heeft de notaris een waarschuwingsplicht.

De agri-notaris heeft een cursus kunnen volgen over deze grondspeculatie en wordt daarbij gewezen op de risico’s, niet alleen voor de klant, maar ook voor de notaris zelf.

(Dit stuk is geschreven door onze notaris voor de agri-notaris.nl)