Tijd in de akte

In ieder testament dat op ons kantoor wordt ondertekend vermelden we aan het slot de tijd waarop de handtekening wordt gezet. De laatste zin van de akte luidt dan: “waarvan akte is verleden te Hengelo (O) op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na beperkte voorlezing is deze akte vervolgens door de comparant en mij notaris ondertekend om”. Voordat de akte wordt ondertekend vul ik dan met de hand het tijdstip in.

Vaak vragen mensen wat de reden is van het vermelden van de tijd. Dat zal ik u uitleggen. Enkele jaren gelden, ik nam waar voor de notaris waar ik toen werkte, ondertekende ik ’s-ochtends met een echtpaar twee langstlevendentestamenten. De bedoeling was dat als één van hen zou komen te overlijden, alle bezittingen naar de langstlevende zouden gaan. Pas als beiden zouden zijn overleden konden de kinderen het vermogen verdelen dat nog over gebleven was. Een heel gebruikelijke regeling die vaak door echtgenoten wordt gemaakt. Niets bijzonders zou je zeggen. Totdat ’s-middags de man van het echtpaar mij belde met de mededeling: “ik kom vanmiddag nog even terug, want mijn vriendin moet ook wat hebben”. Zo gezegd, zo gedaan. ’s-middags zat meneer alleen bij mij aan tafel en ondertekende een tweede testament waarin hij bepaalde dat zijn vriendin na zijn overlijden een mooi geldbedrag kreeg.

Bijna ieder testament begint met de bepaling dat door het nieuwe testament alle voorgaande testamenten komen te vervallen. Maar nu had ik twee testamenten van dezelfde dag. Het was dus essentieel om te weten welk testament het eerste en welke het laatste was ondertekend. In dit geval moest ik in de tweede akte dus heel duidelijk vermelden dat het andere testament dat op dezelfde dag was getekend niet meer geldig was. Dat kon ik doen omdat ik wist dat eerder op die dag een ander testament was ondertekend. Maar wat als deze meneer naar een collega was gegaan en mij niet had geïnformeerd? Als meneer was komen te overlijden zouden de oude agenda’s van de notarissen er op na moeten worden geslagen om te kunnen vaststellen welk testament zou gelden. En wat als de agenda’s niet meer voor handen zouden zijn?

Op dat moment heb ik besloten voortaan in elk testament de tijd te vermelden waarop het is ondertekend. Hopelijk kan daarmee de onzekerheid over welk testament geldt zoveel mogelijk worden voorkomen, hoe moeilijk de situatie in een dergelijk geval misschien voor de familie ook is